Presentació de la web de Plásticos Raer, SA Plásticos Raer, SA: Líders en el sector de la injecció de plàstics

ENGINYERIA I DISSENY

PLÁSTICOS RAER SA li ofereix un servei integral per dur a terme el seu projecte, des del disseny inicial fins al lliurament del producte final. Amb aquesta filosofia, disposa d’un equip de professionals que s’encarrega de fer un estudi detallat de cada projecte i de desenvolupar-lo.

En la fase d’enginyeria i disseny es duu a terme una anàlisi dels materials tècnics idonis per a la fabricació d’un producte, es determinen els aparells de mesura per a cada un dels seus components i es procedeix al disseny industrial de les peces.

L’ús dels sistemes CAD y CAE per al disseny final del projecte li permetrà visualitzar en tres dimensions la imatge digitalitzada del producte.

TORNAR A FABRICACIÓ

Planificació i disseny d’un producte
Calibrat de prototips mentre es desenvolupen els dissenys