Presentació de la web de Plásticos Raer, SA Plásticos Raer, SA: Líders en el sector de la injecció de plàstics

FABRICACIÓ

Disseny industrial amb CAD/CAE

ENGINYERIA I DISSENY

 • Estudi i desenvolupament de projectes.
 • Anàlisi de materials tècnics.
 • Utilització de sistemes CAD y CAE.
 • Estudi i anàlisi d’aparells de mesura per a cada component.
Fabricació de motlles

MOTLLES

 • Magatzem ignífug de motlles.
 • Disseny i fabricació amb maquinària d’última generació.
 • Garantia en l’elaboració de motlles.
 • Manteniment i millora per augmentar la rendibilitat dels motlles.
Planta d’injecció de plàstics

INJECCIÓ

 • Tecnologia puntera i en renovació contínua. Biinjecció. In-mold.
 • Producció automatitzada amb maquinària d’última generació.
 • Gran varietat de maquinària per cobrir produccions molt diverses.
Cadena de muntatge de peces

MUNTATGES I ACABATS

 • Personalització del producte.
 • Desenvolupament d’eines i maquinària adaptades a cada muntatge.
 • Muntatge per ultrasò per millorar la soldadura de peces.
 • Gran varietat de tipus d’acabats i decoracions.
Laboratori de control de qualitat

QUALITAT I LABORATORI

 • Certificats sota la normativa ISO 9001
 • Homologació de motlles, processos i peces.
 • Rigorosos controls de qualitat interns.
 • Laboratori equipat amb l’última tecnologia.