Presentació de la web de Plásticos Raer, SA Plásticos Raer, SA: Líders en el sector de la injecció de plàstics

PLÁSTICOS RAER, SA

AVDA. SANT JULIÀ 101-111
POLÍGON INDUSTRIAL CONGOST
08403 GRANOLLERS
BARCELONA (ESPANYA)

Tel. (+34) 93 840 53 50
Fax (+34) 93 840 10 20
info@plasticosraer.es

DESCARREGAR MAPA


TAULA DE CONTINGUTS

AVÍS LEGAL

CONDICIONS GENERALS

INFORMACIÓ DE LA COMPANYIA

PLÁSTICOS RAER, S.A., amb domicili a la Avda. Sant Julià 101-111 (Polígon Industrial Congost), 08403 Granollers (Barcelona, España), i amb CIF A08845729

Registre Mercantil de Barcelona, Tom 22524, Foli 37, Full B38604, Inscripció 5

OBJECTE

Aquestes condicions generals d’accés (d’ara endavant, "condicions d’accés") regulen l’accés i ús per part de qualsevol persona ("l’usuari") de les pàgines que integren el domini web http://www.plasticosraer.es (la "página web"), propietat de PLÁSTICOS RAER, S.A. ("RAER"), com també els continguts i serveis que s’hi inclouen.

L’accés a aquesta pàgina web o l’ús que en faci l’usuari implica necessàriament, i sense reserves, acceptar les condicions d’accés i sotmetre-s’hi. Per tant, es recomana que l’usuari les llegeixi atentament i detingudament cada vegada que vulgui entrar a la pàgina web de RAER.

RAER es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les condicions d’accés i, en general, de tots els elements que integren el disseny i la configuració de la pàgina web.

ACCÉS A LA PÀGINA WEB

L’usuari accedeix a la pàgina web sota la seva exclusiva responsabilitat. Els continguts i els serveis tenen com a finalitat exclusiva la difusió d’informació sobre les activitats que RAER porta a terme.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PROPIETAT INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina web corresponen en exclusiva a RAER, excepte que s’especifiqui el contrari. Tot ús o explotació que se’n faci diferent dels esmentats anteriorment necessitarà una autorització prèvia i per escrit de RAER. Concretament, es prohibeix a l’usuari reproduir, distribuir, comunicar públicament (inclòs el dret de posada a disposició), transformar, col·leccionar i, de qualsevol altra manera, explotar els continguts inclosos en la pàgina web sense l’autorització prèvia i per escrit de RAER.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L’accés a la pàgina web o el seu ús no implica que RAER reculli dades personals de l’usuari. No obstant això, es comunica que, en cas que RAER sol·liciti dades personals, s’informarà degudament l’usuari d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

A més, s’informa que quan s’accedeix a la pàgina web o s’utilitza, RAER està en disposició de poder obtenir les següents dades personals de l’usuari: el tipus de navegador d’Internet i sistema operatiu, la direcció IP des de la qual es connecta l’usuari i la data i l’hora de connexió. Com que algunes d’aquestes dades poden arribar a identificar-lo, s’informa que RAER les tractarà amb la finalitat única i exclusiva de perfeccionar la seva connexió a la pàgina web. Respecte al tractament de dades personals, es prega que es consulti la nostra política de privacitat.

ENLLAÇOS

Tot enllaç, hipertextual, profund, framing, o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web o adreça URL ("enllaços") a la pàgina web, ha de ser autoritzat per RAER, i, en tot cas, s’ha d’establir l’enllaç en la seva pàgina inicial.

RAER vol aclarir que els enllaços a pàgines web de tercers que contingui la pàgina web tenen únicament una finalitat orientativa, i tenen com a objectiu posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que puguin ser-li d’interès.

RAER revisa regularment el contingut que s’ofereix en els enllaços. No obstant això, és impossible conèixer exactament i en tot moment quin és el contingut concret de cada enllaç. Per aquesta raó es prega que, en cas que qualsevol usuari o tercer observi que aquests enllaços poden ser contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic, o que siguin susceptibles d’incitar a la violència o a la discriminació per raons sexuals, ideològiques, religioses o racials, ens ho faci saber a través de l’adreça de correu electrònic info@plasticosraer.es.

Al marge del que disposa la llei, RAER declina qualsevol responsabilitat en relació amb els continguts dels enllaços o amb els danys o errors que, per qualsevol virus present en accedir a aquests enllaços o en utilitzar-los, puguin patir els sistemes informàtics (maquinari i programari) de l’usuari.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Aquestes condicions d’accés estan subjectes a l’ordenament jurídic espanyol.

Per a qualsevol consulta també podeu contactar amb nosaltres mitjançant l’adreça de correu electrònic: info@plasticosraer.es.

 

© 2009 PLÁSTICOS RAER, SA

Avda. Sant Julià 101-111

Polígon Industrial Congost

08403 Granollers

Barcelona, Espanya

Tel. (+34) 93 840 53 50

Fax (+34) 93 840 10 20