Presentació de la web de Plásticos Raer, SA Plásticos Raer, SA: Líders en el sector de la injecció de plàstics

PLÁSTICOS RAER, SA

AVDA. SANT JULIÀ 101-111
POLÍGON INDUSTRIAL CONGOST
08403 GRANOLLERS
BARCELONA (ESPANYA)

Tel. (+34) 93 840 53 50
Fax (+34) 93 840 10 20
info@plasticosraer.es

DESCARREGAR MAPA


TAULA DE CONTINGUTS


VALIDACIÓ I ACCESSIBILITAT

ACCESSIBILITAT PLASTICOSRAER.ES

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL LLOC

Aquest lloc, plasticosraer.es, ha estat desenvolupat amb la intenció que sigui accessible per a qualsevol visitant. Per això, s’han tingut en compte les pautes i les recomanacions de la W3C i les directrius d’accessibilitat del WAI.

Els llenguatges de programació utilitzats per als continguts i la seva estructura són XHTML Strict y PHP, mentre que per disposar els elements i presentar-los de manera gràfica i atractiva s’empren fulls d’estil en cascada (CSS). També s’ha reduït, en la mesura del possible, l’ús de JavaScript i s’ha posat a disposició dels visitants una versió del lloc exclusivament textual (només text).

DESCRIPCIÓ DEL LLOC

La pàgina principal d’aquest lloc comença amb el logotip de l’empresa Plásticos Raer, SA i una frase de presentació en anglès ("Engineering, manufacturing and global services in plastic packaging"), que sintetitza l’activitat que desenvolupa l’empresa: disseny, fabricació i serveis integrals per a la producció de peces industrials de plàstic.

A sota d’aquests dos elements, es mostra una animació curta de deu imatges rectangulars en la mateixa línia horitzontal. Aquestes imatges van apareixent una rere l’altra amb efectes subtils de lluminositat i composició. Mostren una selecció de peces de plàstic fabricades per l’empresa: peces de perfumeria i cosmètica (tapes de cremes, recipients de perfums i taps de flascons) i del sector clínic (tubs, taps, tapes i altres utensilis).

Tot seguit, es presenta l’adreça i les dades de contacte de l’empresa. Al costat hi apareixen els botons d’accés a les versions en quatre idiomes (castellà, català, anglès i francès) del lloc, juntament amb una frase que invita el visitant a accedir al contingut.

També s’ofereix al visitant la possibilitat d’accedir directament a aquesta pàgina (Accessibilitat) des de la pàgina principal, com també a la versió del lloc exclusivament de text.

Al peu, es disposen horitzontalment el copyright i els enllaços a l’avís legal, al mapa del lloc i al lloc d’Axikon, l’empresa que ha desenvolupat aquest projecte.

L’estructura global de cada una de les pàgines es basa en les parts següents, les quals, de dalt a baix, defineixen el cos del lloc: menú superior per accedir directament a aquesta pàgina des de qualsevol pàgina de la web i a la traducció del lloc en quatre idiomes; capçalera amb logotip i una successió d’imatges de productes (similar a la pàgina principal); menú principal amb accés a cada una de les pàgines amb els continguts més importants; continguts propis de cada pàgina i un peu idèntic al de la pàgina principal.

ACCESSOS DES DEL TECLAT

Per facilitar la navegació pel lloc, s’han establert les combinacions de tecles següents:

[Internet Explorer: Alt + tecla + Intro; Mozilla, Firefox 1 y Chrome: Alt + tecla; Firefox 2 i posteriors: Alt + Majúscules + tecla; Opera: Majúscules + Esc + tecla]

Totes les pàgines:

 • A: Pàgina sobre l’accessibilitat del lloc (aquesta pàgina)
 • L: Avís legal (peu)
 • S: Mapa del lloc (peu)
 • M: Enviar un correu electrònic a Plásticos Raer, SA

Pàgina principal:

 • S: Accés al lloc en castellà
 • C: Accés al lloc en català
 • E: Accés al lloc en anglès
 • F: Accés al lloc en francès
 • T: Accés a la versió del lloc només de text

Totes les pàgines, tret de la principal (menú principal):

 • 0: Pàgina principal
 • 1: Empresa
 • 2: Fabricació
 • 3: Perfumeria i cosmètica
 • 4: Sector clínic
 • 5: Sectors diversos
 • 6: Notícies i esdeveniments
 • 7: Contacte

Pàgina de Fabricació:

 • U: Enginyeria i disseny
 • O: Motlles
 • I: Injecció
 • E: Muntatges i acabats
 • D: Laboratori i qualitat

CONTINGUT VISUAL (IMATGES I ANIMACIONS)

Recordi que també disposa d’una explicació detallada de totes les imatges i animacions rellevants del lloc. Per accedir-hi, s’ha utilitzat l’atribut “longdesc”, que apunta directament a la pàgina que conté la descripció.

S’ha reduït el màxim possible l’ús de les animacions amb Flash. El lloc conté un total de quatre animacions: dues a la pàgina principal (logotip i tira d’imatges), una capçalera a totes les pàgines i una successió de cinc fotografies de l’empresa que apareix a diverses pàgines.